Deprecated: Required parameter $fields follows optional parameter $type in /customers/f/6/5/ilmiyasin.com/httpd.www/system/core/Model.php on line 79 Hakkımızda • İLM-İ YÂSİN

İLM-İ YÂSİN

Ümmet-i Muhammed’e Hediye Edilmek Üzere Açığa Çıkarılmış, Kur'ân-ı Kerîm’in en Derin ve Etkili Şifa İlimlerindendir.

BİZ KİMİZ?

Bizler acizane islami ilimlerde ihtisas sahibi (medrese eğitimi ve akademik kariyer yapmış) yurt dışında hocalık yapan kardeşleriniziz.

Havas ve gizli ilimlerde, yazılı kaynaklar ve islam alemindeki farklı hocalardan istifade etmiş ve 20 senelik bir birikime sahibiz.

Şifaya vesile olmada iki temel kriterimiz vardır:

 1. Şer’î ölçülere uyacak.
 2. Faydası ölçülebilir olacak.

Bu iki temel kriter doğrultusunda bir çok metodu uyguladık ve geliştirmeye çalıştık. Ancak istenilen ölçüde netice alınamayınca bizler de yeni bir yöntem ile yeniden bu çalışmayı ele aldık.

Rabbimin takdiri ile Ehl-i Sünnet yolu üzere, derin gizli ilimler alimleri tarafından nasibimiz kadarı ile yetiştirilip, Kur’ân-ı Kerîm’in şifa ilimlerinden olan İlm-i Yasin’de izinname üzerine okumalara başladık.

Hamdolsun Allah’a, bizler Ehl-i Sünnet’in bir çok ilimlerde olduğu gibi, şifa ilimlerinde de zirve olduğuna şahit olmuşuzdur.

İLM-i YÂSİN NEDİR?

İLM-İ YÂSİN : Ümmet-i Muhammed’e hediye edilmek üzere Ehl-i Sünnet’in, bu alandaki üstatları tarafından açığa çıkarılmış, Kur'ân-ı Kerîm’in, en etkili şifa ilimlerindendir.

İLM-İ YÂSİN, başlangıcı saf kalp ve temiz ağız ile Kur'ân-ı Kerîm’i okumaktır.

Zirvesi ise İsm-i Âzama vakıf olmaktır. Bu yüz yılımızda , İsm-i Âzama vakıf olan var mıdır? Veya kimdir? Allahu Teala bilir.

Her iki seviye arasında yüzlerce seviye vardır. Bu seviyeler kişinin kalbinin saflığı, ağzının temizliği, nefesinin kuvvetliliği, manevi ve ilmi seviyesi vs. gibi etkenlerin toplamı olan gerçek kulluğuna göre okumalarında ve sonuçlarında değişiklik arz eder.

İlm-i Yâsin talebesi olabilmenin en temel şartı, Ehl-i Sünnet itikadına sahip, şer’î ölçülerde titiz, kalbinin saflığını bozmamış olup ümmetin sıkıntılarını giderme adına bir derdi olması gerekir.

Dolayısıyla İlm-i Yâsin’de başarılı olabilmenin tek yolu Allah’a layık bir kul olmaktan geçer.

İLM-i YÂSİN TALEBELERİ NASIL SEÇİLİR?

İlm-i Yâsin talebelerini ilim kendi seçer. Genellikle iki yoldan olur:

1. Liyakatı sebebi ile seçilen ve yetiştirilenler.

Bu talebeler, seviyelerine göre şifa okuması yaparlar. Bu talebelerin genellikle ilimleri ile manevi seviyeleri (takvaları) orantılı olarak derinleşir ve kendini geliştirerek yükselir.

2. Samimiyeti ve gayreti sebebi ile yetiştirilenler.

Yani, İlm-i Yâsin’e layık olma yolundaki samimiyet ve gayreti sebebi ile izin name üzerine şifa okuma uygulamaları yaparak insanlar üzerinde sonuç alırlar. Bizler ise hocalarımızın şefkat ve hediyesi olarak izin name üzerine okuma yapan gruptayız inşaAllah. Rabbim bizlerin de samimiyet ve liyakatını artırsın.

İLM-İ YÂSİN’İN SOSYAL MEDYADA AÇIĞA ÇIKARILMA NEDENİ

İnsanımız dara düştüğü zamanlarda sıkıntılarından kurtulmak için çalmadık kapı bırakmaz. Maalesef bu konularda toplum olarak daha duygusal davrandığımız için bize umut vaad edenlere çabuk kapılırız. Günümüzde birçok sahtekarın dini duygularımızı istismar ederek insanımıza ağır mali bedeller ödetmesinin yanında, dini ve ahlaki ilkelerimizi zedeleyebilecek söz ve fiillerini meşru göstermeye çalışarak insanımızın iyi niyetini suistimal etmişlerdir.

İşte bu gibi vakaların yaygın hale gelmesi, hocalarımızı ve bizleri harekete geçirmiş ve İLM-İ YÂSİN’i daha yaygın hale getirmek için sosyal medya üzerinden bismillah diyerek bu çalışmaya başlanmıştır.

Hedefimiz:

 • Ehl-i Sünnet’in gerçek şifa ilimlerinden olan İLM-İ YÂSİN’in yayılmasını sağlayarak insanımıza yardımcı olmaya çalışmak.
 • Dara düşmüş dünyanın en ücra yerinde yaşayan kardeşlerimize de uzaktan yardım etmeye çalışmak.
 • İnsanlarımızı bu tür konularda daha bilinçli hale getirmek

BÜTÜN GÜZELLİKLER VE OLUMLU NETİCELER ANCAK ALLAHU TEÂLÂ'DANDIR.

BÜTÜN ACİZLİK, EKSİK VE YANLIŞLAR BİZ ACİZ KULLARINDANDIR.

İlm-i Yâsin şifa okumalarının en belirgin özelliği, etkisini anında göstermeye başlamasıdır. Elbette Allah'ın izni ile.

İLM-İ YÂSİN ŞİFA OKUMALARININ ÖZELLİKLERİ
 1. Kur’ân-ı Kerîm’den Ayetler Okunur
 2. Mesafenin (Uzak – Yakın) Hiç Bir Önemi Yoktur.
 3. Kimliğinizi Bildirmeye Ve Kendinizi Göstermeye Gerek Yoktur.
 4. Allah'ın İzni İle Etkisi Genellikle Anında Hissedilmeye Başlar.. (ancak hissetmeniz durumunuza göre değişir).

BÜTÜN GÜZELLİKLER VE OLUMLU NETİCELER ANCAK ALLAHU TEÂLÂ'DANDIR.

BÜTÜN ACİZLİK, EKSİK VE YANLIŞLAR BİZ ACİZ KULLARINDANDIR.

BİZLER NASİBİMİZ KADAR ŞİFAYA VESİLE OLMAYA ÇALIŞAN ALLAH’IN ACİZ KULLARIYIZ.

İLM-İ YÂSİN
Bizler, yapmış olduğumuz şifa okumalarımızdan, sadece Allahu Teâlâ’nın rızasını kazanmak dışında hiçbir beklentimiz yoktur.
Bizlere dua edebilirsiniz , çünkü bizler de duaya muhtaç aciz kullarız.
BİR TALEP

Kıymetli kardeşlerim bizler - mağduriyetleri sebebi ile - öncelikle çocuklar ve kronik ağrısı olan kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Yıllarca çaresini bulamadığı bir ağrının şifasına vesile olunan kişiden, mümkünse bir teşekkür yazısı talep ediyoruz. Tabiki kimseyi buna da zorlamıyoruz.

İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmiş olmaz hadis-i şerifi gereği bizlere teşekkür etme hakkından tenezzül ediyoruz. Ancak bu ilmin yayılması adına fayda gördüyseniz bunu yazıya dökmenizin faydalı olacağını düşünüyoruz.

Amacımız bu vesile ile sayfamızı ziyaret eden kardeşlerimizin kafalarındaki tereddütleri bertaraf etmek ve şifa okumalarının meyvelerinin gerçek olduğunu gösterebilmektir.

İLM-İ YÂSİN ŞİFA OKUMALARINDAN KİMLER NE KADAR FAYDALANIR ?

İlm-i Yâsin’in şifa kaynağı Kur'ân-ı Kerîm sınırsız şifa deryasıdır. Dolayısıyla İlm-i Yâsin’e şifa konusunda sınır getirmek haddimizi aşar. Bildiğimiz kadarı ile İlm-i Yâsin şifa okumalarının canlı ve cansız her şeye faydası vardır, Allah’ın izni ile. Canlı ve cansız varlıklar temelde atomlardan oluşmakta olduğundan, faydası birinde şifa, diğerinde sağlamlık ve muhkem olma olarak tezahür eder. Yine de en doğrusunu Allah bilir.

Canlıların kapsamına insanoğlu, hayvanlar ve bitkiler (büyük-küçük) girmektedir.

İnsanoğlundaki faydalarına gelince:

İlm-i Yâsin şifa okumaları, Allah'ın izni ve keremi ile, şifa sürecini başlatır. Gözlemlediğimiz kadarı ile, şifa süreci birçok etkene bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik arzeder. Birinde sadece belirli süreliğine rahatlama olurken, bir diğeri senelerce çektiği sıkıntıdan kurtulur. Birinde belirli sürede hafifleme veya rahatlama olurken bir diğerinde geçmeyen ağrı ve sızı anında bıçak gibi kalıcı kesilir.

Genellikle İlm-i Yâsin şifa okumaları anında olumlu etkisini gösterir, Allah’ın izni ile. Anında etkisini gören kardeşlerimiz ilk anda şaşkınlıkla beraber ağrısının geçip geçmediği konusunda tereddüt yaşar. Bu hal ise normaldir. Bizim okuma yaptığımız kardeşlerimize ön bilgilendirme yapmadığımızdan dolayı, şifayı okur okumaz son durumunuz nedir sorusu şaka gibi gelmektedir. Çünkü dünyanın diğer ucundaki tanımadığı bir kardeşinin bir okumasıyla ağrının bu kadar hızlı geçmesini hiç duymamış ve şahit olmamıştır.

Biraz öncede vurgu yaptığımız gibi, genelde ağrı ve sızılarda anında olumlu etkisi görülür. Ancak bu kişinin algısı, vücut direnci, ağrısı, hastalığın seviyesi ve kaynağının farklı olmasına bağlı olarak değişkenlik arzeder.

Anında veya birkaç dakika içerisinde olumlu netice alan kardeşlerimiz İlm-i Yâsin’in etkisine bizzat şahit olan ve genellikle yazılarını yayınladığımız kardeşlerimizdir. (isminin zikredilmesine izin veren kardeşlerimiz maalesef azınlıktadır).

Belirli bir süreçte veya kısmi şifasına vesile olduğumuz kardeşlerimizde ise, okumalarımız her hangi bir iyi niyetle okunan şifa okumaları gibi algıladıkları için iyileşme süreçlerinde etkili olduğu unutulur. Onun için geri dönüşleri olmaz. Ama şifa süreçleri devam eder, Allah’ın izni ile.

Faydasını görmediğini ifade eden kardeşlerimiz de ise - art niyetli değil iseler - ikiye ayrılırlar.

 1. Aşırı beklentisine cevap vermemiş olmamızdan kaynaklı fayda göremediğini zannedenler. Dolayısıyla boş bardağın yarısı dolu olsa da daima boş tarafını göreceklerdir.
 2. Umduğumuz faydaya vesile olamadığımız kardeşlerimizde ise farklı sebepleri vardır .

Onlardan bazıları:

 • a. Ağrının kaynağı kronikleşmiş tıbbi hastalık olması
 • b. Vücudunda oluşmuş yapısal bozukluk ve tahribatın etkin olması
 • c. Ruhani kökenli hastalık olup, ruhanilik boyutu ağır basması
 • d. Hastalığına ve ağrısına sebep olan veya tetikleyen alışkanlıklarından vazgeçmemesi.
 • e. EN ÖNEMLİSİ DE ŞİFAYA VESİLE OLMADA NASİBİMİZ OLMAMASI.

Bizler İlm-i Yâsin şifa ilmini kullanıyoruz, lakin unutulmamalıdır ki, bizde ne bir keramet ne de bir manevi derece vardır. Bizlerde var olan sadece, günahlarımız, acziyetimiz ve Allah’a kul olmada zayıf bir gayretimizdir.

UYARI

Şifa okumaları tıbba alternatif değildir. İnsanın fizyolojisindeki bir rahatsızlıktan bahsediyor isek, asıl olan tıptır ve tabiplerdir. Her insan tıbbi sıkıntıları için, alanında uzman doktorlar tarafından tedavi olmalıdır. Çünkü Kur’ân‘ı Kerîm‘de işi ehline verin buyuruluyor.

Şifa okumaları tıbbi tedavi sürecinin her evresinde faydası olan bir şifa yöntemidir. Biri diğerinin yerini doldurmaz.

Ancak insanı sağlığına kavuşturmasında geleneksel tıbbın eksik ve yetersiz kaldığı alanları olduğu artık tartışılmaz bir gerçektir. Bundan dolayıdır ki alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, bioenerji, şifacılık gibi başlıklar altında binlerce yeni yöntem ve teknik geliştirilmiş ve batıda bir çoğu kabül görmüş ve üniversitelerde sertifikalı eğitimi verilmektedir.

Bizler İlm-i Yâsin talebeleri olarak her zaman tıbbi verilerin ve uygulamaların yanında olmayı dini ve etik bir sorumluk olarak kabul etmişizdir. Şifa okumalarımızdan sonra her zaman doktora ve bir uzmana gidilmesi gerekliliği her ortamda vurgulanmıştır.