1. Ana sayfa
  2. Yazılar
  3. İLM-i YÂSİN NEDİR?

İLM-i YÂSİN NEDİR?

İLM-İ YÂSİN : Ümmet-i Muhammed’e hediye edilmek üzere Ehl-i Sünnet’in, bu alandaki üstatları tarafından açığa çıkarılmış, Kur'ân-ı Kerîm’in, en etkili şifa ilimlerindendir.

 İLM-İ YÂSİN, başlangıcı saf kalp ve temiz ağız ile Kur'ân-ı Kerîm’i okumaktır.

Zirvesi ise İsm-i Âzama vakıf olmaktır.

Bu yüz yılımızda , İsm-i Âzama vakıf olan var mıdır? Veya kimdir? Allahu Teala bilir.

Her iki seviye arasında yüzlerce seviye vardır. Bu seviyeler kişinin kalbinin saflığı, ağzının temizliği, nefesinin kuvvetliliği, manevi ve ilmi seviyesi vs. gibi etkenlerin toplamı olan gerçek kulluğuna göre okumalarında ve sonuçlarında değişiklik arz eder.

İlm-i Yâsin talebesi olabilmenin en temel şartı, Ehl-i Sünnet itikadına sahip, şer’î ölçülerde titiz, kalbinin saflığını bozmamış olup ümmetin sıkıntılarını giderme adına bir derdi olması gerekir.

Dolayısıyla İlm-i Yâsin’de başarılı olabilmenin tek yolu Allah’a layık bir kul olmaktan geçer.