Yazılar

yazıyı oku

Şifa okumaları tıbba alternatif değildir. İnsanın fizyolojisindeki bir rahatsızlıktan bahsediyor isek, asıl olan tıptır ve tabiplerdir. Her insan tıbbi sıkıntıları için, alanında uzman doktorlar tarafından tedavi olmalıdır. Çünkü Kur’ân‘ı Kerîm‘de işi ...

yazıyı oku

Bizler acizane islami ilimlerde ihtisas sahibi (medrese eğitimi ve akademik kariyer yapmış) yurt dışında hocalık yapan kardeşleriniziz.

Havas ve gizli ilimlerde, yazılı kaynaklar ve islam alemindeki farklı hocalardan istifade etmiş ve 20 senelik bir b...

yazıyı oku

İLM-İ YÂSİN : Ümmet-i Muhammed’e hediye edilmek üzere Ehl-i Sünnet’in, bu alandaki üstatları tarafından açığa çıkarılmış, Kur'ân-ı Kerîm’in, en etkili şifa ilimlerindendir.

 İLM-İ YÂSİN, başlangıcı saf kalp ve temiz ağız ile Kur'ân-ı Kerîm...

yazıyı oku

Kıymetli kardeşlerim bizler - mağduriyetleri sebebi ile - öncelikle çocuklar ve kronik ağrısı olan kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Yıllarca çaresini bulamadığı bir ağrının şifasına vesile olunan kişiden, mümkünse bir teşekkür yazısı tale...